Prosjekter

Les om prosjektene vi gjennomfører og har gjort tidligere.

Viktigheten av å holde dialogen i gang

Lorem ipsum lorem ipsum et eller annet her som forklarer litt om hva dialogen handler om og hvem den er rettet mot og for. Gjerne litt om verdier og visjon.

Hvordan "Endringsagenter" kan ha en positiv påvirkning

Forklar litt dypere hva dialogen handler om og påvirkningen en endringsagent kan ha på samfunnet. Forklar litt dypere hva dialogen handler om og påvirkningen en endringsagent kan ha på samfunnet. Forklar litt dypere hva dialogen handler om og påvirkningen en endringsagent kan ha på samfunnet. Forklar litt dypere hva dialogen handler om og påvirkningen en endringsagent kan ha på samfunnet.

Korona

Det er særdeles viktig at informasjon rundt Covid-19 kommer frem til alle innbyggerne våre, derfor kan du her lese mer og se videoer om Covid-19 på flere forskjellige språk.

Hva gjør vi for likestilling

Viktigheten av å formidle likestilling og visjonen bak.

Vi har som formål å heve fagkunnskap og kompetanse blant ildsjeler med minoritetsbakgrunn som vil drive forebyggendearbeid
i egne miljøer. Ikke minst bidra til holdningsendringer gjennom en kollektiv refleksjon rundt kjønnsroller og de negative konsekvenser
tradisjonelle og patriarkalsk syn har overfor en vellykket integrering og deltakelse i det norske samfunnet.