Om Stiftelsen RKF

Les om hvem vi i stiftelsen er og hva vi gjør

Hva vi gjør

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende arbeid (RKF) er dannet med et formål til å fremme en vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunnet gjennom kultursensitivitet forebyggende arbeid på grasrot innen utdanning, helse, og sosialfaglige temaer slik som tilpasset helseinformasjon og barnevern.

Empowerment vil være grunnpilaren for stiftelsens virksomhet. Stiftelsen skal bistå andre bruker- og frivilligorganisasjoner og offentlige instanser til å utvikle kulturkompetanse og sensitivitet i forebyggende arbeid gjennom rådgivning, veiledning, konsultasjon og kursvirksomhet.

Vår Visjon

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid – RKF er en ideell  organisasjon som er dannet av profesjonelle og høyt utdannede personer med  innvandrerbakgrunn som har mange års erfaring i helsefremmende og forebyggende  arbeid rettet mot innvandrermiljøer.
Formålet med stiftelsen er å bidra til en vellykket integrering av innvandrere i det norske  samfunnet gjennom kultursensitivt og tilpasset forebyggende arbeid på grasrot, først og  fremst med temaer relatert til helse, barnevern og utdanning. 

Våre samarbeidspartnere

Vårt samarbeid med våre partnere er viktige for at vi får gjennomført på høyest mulig nivå. 

Stiftelsen amathea brun bakgrunn
Bufdir logo
Imdi vertikal logo
ihsg
Info123
ås læringssenter
Ås Lærings-
senter