Likestillingsprosjektet

Utvikle kultursensitive metoder som fører til holdningsendring via tilpassede kommunikasjonsstrategier og informasjonsformidling om lover og regler, rettigheter og plikter i Norge

Hva gjør vi for likestilling

Viktigheten av å formidle likestilling og visjonen bak.

Vi har som formål å heve fagkunnskap og kompetanse blant ildsjeler med minoritetsbakgrunn som vil drive forebyggende arbeid i egne miljøer. Ikke minst bidra til holdningsendringer gjennom en kollektiv refleksjon rundt kjønnsroller og de negative konsekvenser tradisjonelle og patriarkalsk syn har overfor en vellykket integrering og deltakelse i det norske samfunnet.