Stiftelsen RKF

imdi

Kurs for Change Agents

Bruk av «change agents» i dialogbasert forebyggende arbeid
Invitasjon til Change Agent Kurs for innvandrere 2022

Dato:

1. Samling torsdag 13. oktober
2. Kursdag torsdag 20. oktober
3. Kursdag torsdag 27. oktober
4. Kursdag torsdag 10. november
5. Kursdag torsdag 24. November

Sted: Kurset holdes digitalt via Zoom fra kl. 17:00 til 20:00

 

Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid RKF skal holde 5 kursdager (webinar) for ressurspersoner og ildsjeler med etnisk minoritetsbakgrunn. Kurset er åpen for alle ansatte og frivillige i innvandrerorganisasjoner og trossamfunn og ekstra relevant for dem med innvandrerbakgrunn som ønsker å være «Change agents» eller «endringsagenter» i minoritetsmiljøer eller samfunnet ellers.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen RKF og Organisasjonen Kristent Interkulturelt Arbeid. Prosjektet er finansiert av IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Hensikten med kurset er å heve fagkunnskap og kompetanse blant ressurssterke innvandrere som vil drive forebyggendearbeid i innvandrermiljøer med fokus på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Alle er velkomne til kurset, samtidig som de 20 første innvandrere som gjennomfører 5 dagers kurs og bor utenfor de kommuner nevnt nedenfor (*) skal få en gave på 1500 kr. Individuell veiledning gis til deltakere etter behov på telefon eller zoom. Deltakere skal få kursbevis ved avslutningen av seminaret.

Temaene for kurset er:

– Kultur: Kultur, tradisjoner og forebygging av skadelige tradisjoner
– Den norske handlingsplanen mot negativ sosialkontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
– Kultursensitiv strategier i dialogarbeid: prinsipper og ferdigheter i dialogarbeid. Helsefremmende og forebyggende arbeid med minoriteter
– Barneoppdragelse som er fri fra vold, tvang og trusler og grunnleggende kunnskap om barnevern og foreldreveiledningsprogram ICDP
– Kvinnehelse, sosialkontroll og seksuell helse

* Kommuner: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand,
Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg
og Ålesund.

For mer informasjon: Ta kontakt Prosjektleder Leoul Mekonen email: leoul.mekonen@gmail.com
Mobil: 97585703 eller Rune Fiskerstrand email: ost@kianorge.no

Påmelding

Del dette innlegget på:

Facebook
Twitter