Stiftelsen RKF

coronavirus

Korona

Fakta om Koronavirus

Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) som også tilhører koronavirusfamilien. Viruset som forårsaker MERS (Middle East Respiratory Syndrome) er et annet koronavirus. Det nye koronaviruset kommer trolig fra flaggermus og har smittet til mennesker i slutten av 2019, enten direkte eller via et annet dyr, selv om dette ikke er endelig fastslått. Det er ikke sikkert hvor lenge viruset som forårsaker covid-19 overlever på overflater, men det ser ut til å oppføre seg liknende som andre koronavirus. Forskning antyder at koronavirus (inkludert foreløpig informasjon om det nye koronaviruset) kan overleve på overflater fra få timer til flere dager. Dette vil variere under ulike forhold slik som type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.

Symtomer og sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall. Noen personer kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne. Det er uklart i hvilken grad personer uten symptomer kan spre sykdommen. De som blir syke, får vanligvis først symptomer fra øvre luftveier (halsvondt, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Diare kan forekomme, men er ikke vanlig. Sykdomsforløp kan variere mye mellom personer. Foreløpig ser det ut til at de typiske forløpene er: Mildt forløp (de fleste syke, om lag åtte av ti): Symptomene går over i løpet av en til to uker. Disse personene har sjelden behov for behandling fra helsevesenet. Moderat forløp: Etter 4-7 dager med milde symptomer får noen lungebetennelse med tungpust, forverring av hoste, og stigende feber. En del vil ha behov for sykehusinnleggelse. Røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer forenlig med viruslungebetenennelse (lungeinfiltrat) Alvorlig forløp: Som ved moderat forløp, men disse personene har i tillegg behov for intensivbehandling. Disse personene kan ha symptomer i 3-6 uker. Dødsfall forekommer hos noen av de som blir alvorlig syke.

Generell informasjon om koronavirus på Tigrinya

Generell informasjon om koronavirus på Arabisk

Generell informasjon om koronavirus på Somalisk

Generell informasjon om koronavirus på Urdu

Foreldreveiledning om hvordan mestre hverdagen med barn i karantene.

Selamawit og Netsanet er barnevernspedagoger med mange års erfaring innen familieveiledning og tilsynsarbeid i barnevernet. Tillegg har Netsanet spisskompetanse i flerkulturellbarnevern og mange års erfaring med foreldreveiledning til minoritets foreldre. De gir råd til familier hvordan de kan mestre hverdagen i disse tunge tidene. I disse videoene gir Selamawit og Netsanet råd på Amharisk til foreldre hvordan de kan strukturere deres hverdag og gjøre hjemmemiljøet triveligere for barna. Rådet gis på Amharisk primært for Etiopiere i Norge, men siden situasjonen er det samme i hele verden nå vil alle som snakker Amharisk i hele verden drar nytte av rådene.

Del dette innlegget på:

Facebook
Twitter