Stiftelsen RKF

194631811_255871569662743_4436550875463726945_n

Dialog-samling om den norske barneverntjenesten

2. juni 2021 arrangerte stiftelsen RKF en digitalsamling i samarbeid med All Nation Pentecostal Church in Oslo. 23 personer med innvandrerbakgrunn deltok i dialogseminaret. Tema for dialogseminaret var det norske barnevern i lys av etniske minoriteter. Emem Israel holdt foredrag om barnevern og de viktige aspekter av barnevernet basert på formålsparagrafen. Hun forklarte innholdet til formålsparagrafen i barnevernloven på enkel og forståelig måte. Hun ga et klart bilde av barne- vern konseptet ved å beskrive og gi eksempler om «Hva er det barn skal beskyttes mot?» .
Emem Israel er fra Nigeria og har master i barnevernutdanning. Hennes Masteroppgave handler om: hvordan «ikke-vestlige foreldre opplever å miste omsorgen for egne barn». Emem har mange års erfaring som familieveileder i barneverntjeneste. Jobber tidligere som minoritetsrådgiver.
Stiftelsen RKF inviterte Emem Israel til å holde dialog rundt barnevern slik at deltakere i kirken stiller spørsmål og får bedre forståelse om barnevern . Det vanlige synet mot barnevern er negativt i innvandrermiljøer; formålet med dialogseminaret var å vise de ulike aspektene med barnevern utover den kontrollerende oppgaven, for eksempel om hjelpetiltak som finnes for foreldre og barn som trenger det.
Emem Israel og Leoul Mekonen har tatt opp mange eksempler i dialogseminaret som motvirker feil informasjon og myter om barneverntjenesten.
Hvis vi ønsker å forbedre barneverntjenesten er det viktig å øke kunnskap og bevissthet om barnevern i etnisk minoritetsmiljøer. Tillit er grunnleggende faktor for et vellykket samarbeid mellom innvandrere og barnevernet. Gjennom dialogsamlinger er det mulig å korrigere feil forståelse og skape tillit overfor barnevernet. Jeg vil takke pastoren til All Nations Pentecostal Church som har gjort innsats til å koordinere dialogsamlingen.
Vi holdt en 3 timers dialogsamling uten å ta kaffepause fordi alle var engasjert og tiden gikk uten at vi ble bevisst på det. Da kan vi si at det var en vellykket samling.

Del dette innlegget på:

Facebook
Twitter