Kurs for endringsagenter

Påmelding til "Change-agent" kurs

Her kan du melde deg på «change-agent» kurs i dag!

Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid RKF, skal holde 5 kursdager (webinar) for ressurspersoner med innvandrerbakgrunn som ønsker å være «Change agents» eller «endringsagenter» i minoritetsmiljøer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen RKF og Organisasjonen Kristent Interkulturelt Arbeid. Prosjektet er finansiert av IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Hensikten med kurset er å heve fagkunnskap og kompetanse blant ansatte og frivillige i KIA som vil drive forebyggendearbeid i innvandrermiljøer. Kurset er delt i fem temaer og kursdeltakere forventes til å holde bevissthetsskapende dialogarbeid rettet mot innvandrergrupper på ulike språk.

Alle er velkommen til kurset, samtidig som de 15 første innvandrere som gjennomfører 5 dagers kurs og bor utenfor de kommuner nevnt nedenfor (*) skal få en gave på 1500 kr med en oppfordring til å holde en dialogsamling eller webinar på sitt morsmål. Individuell veiledning gis til deltakere etter behov på telefon eller video. Deltakere skal få kursbevis ved avslutningen av seminaret.

Vil du vite mer om våre change agents? Vi har skrevet et innlegg om hva kurset går ut på og hvordan du kan bli med, klikk på lenken under og bli med oss i dag!