Stiftelsen RKF

197886699_260969429152957_4561287258629214953_n

Stiftelsen RKF på Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

Vi var privilegert å bli invitert av statsråden til å delta i panel om psykisk helse blant innvandrere under pandemien.
Formålet med de årlige, nasjonale integreringskonferansene er å styrke dialogen mellom innvandrerbefolkningen og sentrale politikere. Integreringskonferansen 2021 har hovedtemaet «Integrering for fremtiden. Hva har pandemien lært oss?».

9. juni ble Den Nasjonale Integreringskonferansen i Oslo ved Kunnskapsdepartementet holdt. Leoul Mekonen, lederen til stiftelsen RKF har deltatt på paneldiskusjon med Kunnskaps og Integreringsministeren Guri Melby. Tema for panelet var psykisk helse blant innvandrere under pandemien. Sammen med Leoul var det to representanter av innvandrerorganisasjoner Nasim Risivi fra Drammen og Abdullahi Ibrahim fra Bergen.
Leoul Mekonen har delt erfaringer fra stiftelsen RKFs dialogbasert forebyggendearbeid i innvandrermiljøer. Leoul har fortalt betydningen av dialogsamlinger for å fremme kollektivrefleksjon rundt viktige temaer der innvandrere uttrykker sine meninger og dele egne erfaringer fritt. Leoul har også informert at det er like viktig å satse på psykisk helse feltet slik som negativ sosialkontroll og FGM- kjønnslemlestelse.
Å bekjempe tabu og stigma knyttet til psykisk helse problemer krever mobilisering av ressurssterke innvandrere og sivilsamfunnet. Stiftelsen RKF har allerede mange vellykkede tiltak med å skape åpenhet rundt tabubelagte temaer som psykisk lidelser, selvmord, seksuell helse og vold i nære relasjoner.
Stiftelsen RKF ønsker å takke statsråd Guri Melby for invitasjonen og mulighet stiftelsen RKF har fått til å dele erfaringer fra forebyggendearbeidet.

Se video av dette på Regjeringen.no

 

 

Del dette innlegget på:

Facebook
Twitter