Korona

Fakta om Koronavirus Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) som også tilhører koronavirusfamilien. Viruset som forårsaker MERS (Middle East Respiratory Syndrome) er et annet koronavirus. Det nye koronaviruset kommer trolig fra flaggermus og har smittet til mennesker i slutten av 2019, […]