Stiftelsen RKF

For å fremme en vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunn

Integrering

Utdanning, helse, og sosialfaglige temaer

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende arbeid (RKF) er dannet med et formål til å fremme en vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunnet gjennom kultursensitivitet forebyggende arbeid på grasrot innen utdanning, helse, og sosialfaglige temaer slik som tilpasset helseinformasjon og barnevern.

Vår aksjon

Forebyggende Arbeid

Planlegge og gjennomføre kultursensitiv og tilpasset helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot minoritetsmiljøer


Dialogarbeid

Drive dialogarbeid i innvandrermiljøer om temaer som opptar dem, f. eks. barnevern, likestilling, familievern og konfliktløsning, skole-hjem samarbeid, reduksjon av frafall på videregående skole osv.

Plattform

Skapte en plattform for utvikling av ulike metoder for å drive helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid på grasrotnivå med ulike sårbare grupper, blant annet asylsøkere og flyktninger.

Samarbeid

Samarbeide med innvandrermiljøer om helserelaterte temaer f. eks. bekjempelse av stigma og tabu knyttet til psykiske plager/lidelser, seksuell helse og helseskadelige tradisjoner

Innvandrermiljøer

Jobbe med innvandrermiljøer om helserelaterte temaer f. eks. bekjempelse av stigma og tabu knyttet til psykiske lidelser, seksuell helse og helseskadelige tradisjoner

Holdningsendring

Utvikle kultursensitive metoder som fører til holdningsendring via tilpassede kommunikasjonsstrategier og informasjonsformidling om lover og regler, rettigheter og plikter i Norge

Retten til å bestemme over eget liv

Noe av det viktigste vi foretar oss er dialogen med innvandrermiljøer om stigma og tabu knyttet til psykiske plager/lidelser, seksuell helse og helseskadelige tradisjoner. 

Kom på et av våre arrangementer!

Retten til å bestemme over eget liv

Noe av det viktigste vi foretar oss er dialogen med innvandrermiljøer om stigma og tabu knyttet til psykiske plager/lidelser, seksuell helse og helseskadelige tradisjoner. 

Kom på et av våre arrangementer!

Delta på våre kommende eventer!

Følg oss på sosiale medier!